Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany przy użyciu Sklepu ma wady fizyczne lub wady prawne.

W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną, która nabyła Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą:

a) Jeżeli Produkt jest niezgodny z jego opisem na Stronie, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

b) Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w punkcie powyższym, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

c) Jeżeli Klient z przyczyn określonych, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna.

d) Sprzedający jest zwolniony z rękojmi, jeśli od wydania Produktu Klientowi minęły dwa lata lub Klient zgłosił wadę Sprzedającemu ponad dwa miesiące od jej wykrycia,

W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta niebędącego konsumentem:

a) Jeżeli Produkt ma wady, Klient ma obowiązek zawiadomić o nich Sprzedającego, po czym może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedającego lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

Podstawą do przyjęcia reklamacji jest poinformowanie Sprzedającego oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres sklep@luksusdom.pl oświadczenia powodu reklamacji.
Po przyjęciu reklamacji, Sprzedający skontaktuje się z Klientem aby pomóc wybrać najodpowiedniejszą formę przesyłki danego towaru i dobór kuriera.

Przed wysyłką towaru reklamowanego prosimy paczkę przygotować zabezpieczając towar w możliwie ten sam sposób w jaki był otrzymany wraz z dołączoną dokumentacją, która jest dowodem sprzedaży.

Koszty przesyłki reklamowanego towaru i dostawy nowego lub naprawionego, ponosi Sprzedający.
 


ZWROTY

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży Produktu (paragon lub faktura).


W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący. 

Podstawą do przyjęcia zwracanego towaru jest wypełnienie formularza odstąpienia od umowy i przesłanie go na adres sklep@luksusdom.pl. Wzór formularza można przekopiować z zamieszczonego poniżej. Można zwrócić się do Sprzedającego o pomoc przy wyborze możliwe najkorzystnejszego sposobu przesyłki.

Zwracany towar prosimy zapakować w sposób jak najbardziej zbliżony do otrzymanego. Dywanów prosimy nie składać w kostkę. Prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży tj. paragonu lub faktury, jeśli była dołączana.

Produkty, który są przez Sprzedającego dostosowane do indywidualnego rozmiaru tj. chodniki, wykładziny, elementy wyściełania samochodowego, camperów, nastopnice, wykładziny pcv - po ucięciu, nie podlegają zwrotowi.

W obu przypadkach reklamacji i zwrotu, Sposób zwrotu kosztów lub różnicy kosztów w przypadku wymiany jest ten sam jak przy zawarciu umowy, lub inny uzgodniony ze Sprzedającym.

Towar należy odesłać na adres: 

Luksus Dom Piotr Adamski
ul. Śremska 7b
63-100 Śrem-Zbrudzewo


Poniżej wzór umowy dla odstąpienia od zamówienia* :

Miejscowość i data: ………………………………..

 

Sklep internetowy WWW ………………………………..

Nazwa ………………………………..

Adres ………………………………..

NIP ………………………………..

REGON ………………………………..

 

Dane Konsumenta

Imię i nazwisko: ……………………………….. ………………………………..………………………

Adres: ………………………………….………………………………………………………………….

Telefon/e-mail: ………………………………….………………………………………………………..

Nr zamówienia: ………………………………….……………………………………………………….

Nr konta: ………………………………….……………………………………………………………….

 

Informacje o produktach

Nawa produktu/ów:

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

 

Data zakupu: ………………………………..

Wartość zakupionego produktu/ów (wraz z kosztem dostawy): ………………………………..

Forma zapłaty: ………………………………..

Data otrzymania produktu/ów: ………………………………..

 

Oświadczenie kupującego

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o

dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta

bankowego.

………………………………..

podpis Kupującego

 

*Wypełaniany w przypadku rezygnacji z zamówienia.